Διαγωνισμός γραμμάτων


Σήμερα με τα παιδιά,
 αφού έκαναν τις ασκήσεις για το σπίτι, φτιαξαμε έναν πίνακα 
απο χαρτόνι με τους νικητές του καθημερινού μας διαγωνισμού!

Έτσι κάθε μέρα οι νικητές του διαγωνισμού καλύτερων γραμμάτων θα αναγράφονται στον πίνακα ! 

Είναι ένα καλό κίνητρο πιστεύω 
για να προσπαθούν μόνα τους
τα παιδιά να κάνουν ωραία
γράμματα, οργανωμένα 
και καθαρογραμμένα!